Maskinpark

For at tømmertransport skal være lønnsomt og bærekraftig er vi i hovedsak avhengig av to elementer. Dyktige sjåfører som kan få lasten trygt frem, og en moderne maskinpark med kvalitetsutstyr. Bruk av nytt utstyr og teknologi bidrar til å senke miljøutslipp og er på mange måter vår innsats i klimakampen. Nedenfor ser du vogntogene vi bruker for å frakte tømmer, trelast og byggevarer.